Aanscherping energiebesparingsplicht

energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht, van kracht sinds begin dit jaar, is vanaf zaterdag 1 juli uitgebreid. In dit artikel een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze plicht en uitbreiding.

Bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, alsmede de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, bevinden zich vanaf heden binnen de doelgroep van de plicht. Deze bedrijven en instellingen moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de maatregelen.

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. Bedrijven die binnen de doelgroep vallen, zijn verplicht hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Alle mogelijke energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, dienen gerapporteerd te worden aan de RVO. Bedrijven en instellingen kunnen hierbij gebruik maken van de 'Erkende maatregelenlijst energiebesparing' (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder opgenomen, onderverdeeld naar bedrijfsactiviteit.

Over het algemeen geldt de verplichting voor locaties die jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of meer gebruiken. Voor grote energiegebruikers in bepaalde sectoren, met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 gas, is er een onderzoeksplicht. Deze bedrijfsvestigingen moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitvoeringsplan opstellen voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De terugverdientijd van maatregelen wordt volgens een vastgestelde methodiek bepaald.

Via het stappenplan op de RVO website kun je vaststellen of jouw bedrijfsvestiging(en) een informatie- of onderzoeksplicht hebben. Is investeren in energiebesparende maatregelen voor jou verplicht of staat dit al op de agenda? Neem dan gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.