Klachtenregeling

VAART Adviseurs & Accountants onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan ervan uit dat u in overleg met de direct betrokkenen heeft gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, maar dat dit niet is gelukt. Deze klachtenprocedure voorziet in deze situatie. U kunt uw klacht voorleggen aan de directie van Vaart Adviseurs & Accountants B.V..

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar rdelouw@vaartadviseurs.nl.

Wij vragen u indien van toepassing de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiel) telefoonnummer en/of uw e-mail adres;
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • De naam van de medewerker tegen wie de klacht zich richt
  • Wanneer de klacht ontstond (datum)
  • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht

Als u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet de directie zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Wij vragen u vriendelijk om deze wens uitdrukkelijk te vermelden.
Over uw klacht wordt binnen één week contact met u opgenomen door de directie. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uw klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te treffen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.