Disclaimer

Hoewel aan het opmaken, samenstellen en onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, aanvaardt Vaart Adviseurs & Accountants B.V. geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De informatie is algemeen van aard en derhalve niet toegesneden op een individuele vraag of zaak; juridisch advies is maatwerk: leg uw concrete vraag dan ook voor aan een van de adviseurs van Vaart Adviseurs & Accountants B.V.

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de content en vormgeving van deze website komen uitsluitend toe aan Vaart Adviseurs & Accountants B.V..

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaart Adviseurs &Accountants B.V..

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Vaart Adviseurs & Accountants B.V. geen controle heeft. Vaart Adviseurs & Accountants B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor die informatie, noch betekent een verwijzing naar bepaalde informatie dat Vaart Adviseurs& Accountants B.V. zich daarmee kan verenigen.

Vaart Adviseurs & Accountants B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen