Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG kan grote consequenties hebben voor de manier waarop u gegevens verzamelt, welke gegevens u mag bewaren, hoe u deze gegevens bewaart en hoe lang. Maar ook geeft het rechten aan de personen waarvan gegevens vastliggen. Daarmee heeft het voor uw onderneming invloed op de ICT-omgeving, HRM, operationele processen, leveringsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten en mogelijk nog veel meer.

Onze specialisten kunnen u helpen op een verantwoordelijke manier invulling te geven aan de AVG. We kunnen niet alles, maar samen met onze netwerkpartijen zorgen we er graag voor dat de persoonsgegevens in uw onderneming veilig zijn. Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Geraets.