Case: Begeleiding bij bedrijfsopvolging

begeleiding bij bedrijfsopvolging

begeleiding bij bedrijfsopvolging

Bij Vaart Adviseurs ligt de focus op ondersteuning van het familiebedrijf. De grote complexiteit van bedrijven waar privé en zakelijke belangen hand-in-hand gaan, waar familiebanden dwars door zakelijke relaties heenlopen… het is precies dat gevoelige speelveld waarin onze expertise ligt.

Zo zijn we de afgelopen jaren bijvoorbeeld betrokken geweest bij een bedrijfsopvolgingstraject bij een bedrijf waarin twee volwassen kinderen al geruime tijd op operationeel niveau meewerken en mede-eigenaar zouden worden via de BOR-regeling.

Bij een dergelijk traject begint het met verkennende gesprekken. Zijn de ouders er aan toe, zijn de kinderen er klaar voor? Als neutrale gesprekspartner hebben we gesprekken begeleid en eerste lijnen uitgezet. Door middel van coaching is er een overgangstraject gepland, waarin taken en verantwoordelijkheden gefaseerd zijn verdeeld en overgedragen. De opvolgers moesten stapsgewijs worden voorbereid op wat er aan extra bestuurlijke taken bij zou komen. Een duidelijke rolverdeling in het hele traject is essentieel voor een succesvolle overdracht (en het behoud van de goede familieband!).

Daarnaast hebben wij natuurlijk ook de praktische kant van de zaak verzorgd. De waardering van het bedrijf, de oprichting van nieuwe bv’s voor de nieuwe aandeelhouders en ook de communicatie rondom de transitie richting de belastingdienst bijvoorbeeld. Zo konden de (toekomstige) eigenaars zich volledig richten op hun zaak, toekomst en familie.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen.