De sectorindeling van samengestelde ondernemingen

De sectorindeling van samengestelde ondernemingen

De Hoge Raad heeft bevestigd dat werkgevers die werkzaam zijn binnen verschillende sectoren – zogenoemde samengestelde ondernemingen – thuishoren in de sector waarin zij het grootste bedrag aan premieplichtig loon betalen. Loon waarvoor de werkgever niet premieplichtig is, zoals het loon van ingeleende werknemers, telt niet mee.

Het bedrijfs- en beroepsleven is ingedeeld in sectoren. Werkgevers zijn van rechtswege bij een sector aangesloten op grond van het type werk dat zij doen. De sectorindeling is van belang voor de premiedifferentiatie in de WW. Het doel is om bedrijven financieel te prikkelen om de werkloosheid terug te dringen. Daarnaast is de sectorindeling van belang voor de premiedifferentiatie van de WIA en voor regelingen in de privaatrechtelijke sfeer (cao, pensioenen), aangezien deze regelingen vaak de sectorindeling volgen.

Bouwbedrijf of agrarisch bedrijf?

In de zaak die bij de Hoge Raad voorlag, ging het om een fullservice hovenier die niet alleen hovenierswerkzaamheden maar ook bouwwerkzaamheden verrichtte, zoals het bestraten van tuinen en het aanleggen van tuinvijvers. De hovenierswerkzaamheden werden vooral door werknemers gedaan, terwijl de bouwwerkzaamheden veelal werden uitgevoerd door ingeleend personeel.

De inspecteur was van mening dat de hovenier voornamelijk in de sector bouwbedrijf opereerde en niet in de sector agrarisch bedrijf. Reden hiervoor was de aanzienlijk hogere omzet die met de bouwwerkzaamheden werd behaald.

Premieplichtig loon is doorslaggevend

De Hoge Raad grijpt in zijn uitspraak terug op de letterlijke wettekst voor de sectorindeling. Op basis van deze regels is sprake van een samengestelde onderneming als meerdere onderdelen van een bedrijf afzonderlijk optreden in de markt. Voor de sectorindeling van deze ondernemingen is niet de omzet doorslaggevend, zoals de inspecteur betoogde, maar de omvang van het premieplichtig loon dat als werkgever wordt betaald.

Geen premieplicht voor ingeleend personeel

In deze zaak betaalde het hoveniersbedrijf als werkgever het grootste deel van het premieplichtig loon aan de hovenierswerknemers. Voor de ingehuurde krachten wordt het hoveniersbedrijf niet als werkgever gezien. Op basis hiervan oordeelde de Hoge Raad in het voordeel van de werkgever: deze onderneming hoort thuis in de sector agrarisch bedrijf. De uitspraak betekende een behoorlijke besparing voor het hoveniersbedrijf.