De WHOA in de praktijk

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari 2021 in werking getreden. Met deze wet is het voor ondernemers in financiële moeilijkheden makkelijker om te herstructureren en met schuldeisers een akkoord te sluiten. Niet langer is de instemming van alle schuldeisers nodig om tot een akkoord te komen.

Als de ondernemer tot de conclusie komt dat hij de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wil gebruiken, moet hij eerst inzicht hebben in zijn schulden. Hij moet inventariseren wat zijn schuldenlast is, wie zijn schuldeisers zijn en wat de waarde is van zijn onderneming. Vervolgens moet hij zijn schulden en schuldeisers indelen in bepaalde klassen. Denk aan concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en schuldeisers met zekerheidsrechten. De volgende stap is om aan elke klasse van schuldeisers een voorstel te doen. Daarbij wordt de waarde van de onderneming eigenlijk verdeeld onder die schuldeisers. Vervolgens komt de stemfase, dan kunnen de schuldeisers stemmen over het voorstel dat ze hebben gekregen. Als schuldeisers in meerderheid akkoord zijn gegaan, kan het voorstel of voorstellen aan de rechter worden voorgelegd. Als de rechter het vervolgens homologeert (goedkeurt), dan is het algemeen verbindend voor alle schuldeisers en zijn ze er aan gebonden.

De indeling van schuldeisers in klassen

Het belang van de indeling in klassen is dat men zo kan bepalen wat elke schuldeiser krijgt onder het akkoord. Het idee van de WHOA is dat de schuldeisers onderling de waarde van de onderneming na herstructurering (reorganisatiewaarde) verdelen. Schuldeisers moeten de waarde van de onderneming verdelen conform de rangorde die zij hebben in faillissement. Eerst de hoogste klassen, de zekerheidsschuldeisers, die krijgen als eerste de waarden van hun zekerheden, vervolgens de preferente schuldeisers. Als daarna nog waarde resteert komen de concurrente schuldeisers aan de beurt. Of concurrente schuldeisers nog iets krijgen, is afhankelijk van de situatie. Wel is het zo dat ten minste een klasse moet instemmen met het voorstel, dat wil zeggen dat binnen die klasse een twee derde meerderheid voor het akkoord moet zijn. Dat moet dan overigens wel een klasse zijn die in faillissement een uitkering tegemoet zou kunnen zien.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447

Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.