Fiscale behandeling zonnepaneelhouders eenvoudiger

Staatssecretaris Vijlbrief wil de administratieve lasten voor particuliere zonnepaneelhouders verminderen. Dit schrijft hij in een brief met antwoorden op Kamervragen over fiscaliteit.

De fiscale behandeling van particuliere zonnepaneelhouders brengt op dit moment veel administratieve lasten voor zowel de burger als de uitvoering met zich mee. De Belastingdienst is bezig met automatisering van het aanmeldproces en er zal rond juni een digitaal formulier beschikbaar zijn wat de dienstverlening aan zonnepaneelhouders bevordert. Een andere vereenvoudiging is dat de staatssecretaris van plan is binnenkort, vooruitlopend op wetgeving, goed te keuren dat voor die gevallen waarin geen sprake is van een teruggaafbelang en waarin de omzet zeer beperkt zal zijn (minder dan € 1.800 per jaar) aanmelding voor de kleineondernemingsregeling niet meer nodig is. Dit betekent in de praktijk een vrijwillige registratiedrempel.

Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.