Let op aanpassingen kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020

kleineondernemersregeling btw

De nieuwe kleineondernemersregeling 2020 is een ontheffing voor de btw-aangifte Deze regeling is ook van toepassing op stichtingen, verenigingen en bv’s die gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling. U kunt zich uiterlijk vóór 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst en aanmelden is mogelijk vanaf 1 juni 2019. Wie in 2019 al een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw heeft, wordt automatisch voor de nieuwe regeling 2020 aangemeld.

Aanvullend gelden er voor 2020 nog twee voorwaarden:

  • De omzet van uw bedrijf mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. De btw-grens is vervangen door een omzetgrens.
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • U doet geen btw-aangifte meer, u hebt een vrijstelling voor ten minste drie jaar. De eenmaal gemaakte keuze voor de KOR kunt u één keer in de drie jaar herzien.
  • U brengt uw klanten geen btw meer in rekening.
  • U mag de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.

Wat niet verandert is dat u uw omzet wel moet blijven bijhouden in uw administratie.

Wel of niet aanmelden?

Of aanmelden voor u voordelig is, hangt van uw bedrijf af. Als u voornamelijk of uitsluitend diensten en producten levert en ontvangt van andere bedrijven, is de (nieuwe) kleineondernemersregeling waarschijnlijk niet voordelig. In andere gevallen is de nieuwe kleineondernemersregeling voordelig. Als u gedurende het jaar de omzetgrens van € 20.000 toch overschrijdt, vervalt voor uw bedrijf in dat jaar de regeling en bent u gewoon btw-plichtig. Wie zich in 2019 niet op tijd aanmeldt voor de regeling 2020, kan de regeling op zijn vroegst per 1 april 2020 laten ingaan in plaats van per 1 januari 2020.