Meer geld voor energiezuinige investeringen van bedrijven in 2024

Ondernemers hebben volgend jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor deze Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar. Wijzigingen in de bijbehorende Energielijst zorgen daarnaast voor minder 'free-riders', ondernemers die de investeringen ook gedaan hadden zonder het belastingvoordeel. 

De overheid ondersteunt energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regeling EIA. Zo geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruiken van duurzame energie. Bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel op de Energielijst, kunnen via de regeling 40% van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt de fiscale winst en maakt de investering voor hen dus goedkoper. In 2024 is hiervoor € 259 miljoen beschikbaar. 

Extra budget voor energiezuinige investeringen in komende jaren

Ondernemers hebben veel belangstelling voor het belastingvoordeel. Het aantal aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nam de laatste jaren fors toe. Voor zowel 2025 als 2026 wordt eenmalig extra beschikbaar budget voor de EIA uitgetrokken: € 441 miljoen in 2025 en € 470 miljoen in 2026. Vanaf 2027 wordt het budget structureel verhoogd met € 53 miljoen per jaar.

In een kabinetsreactie op de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de regeling (2017-2021) bleek al dat de energie-investeringsaftrek verlaagd wordt van 45,5% naar 40%. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is in 2024 € 149 miljoen per jaar.

Opvallende wijzigingen 2024

De Energielijst is de basis van de regeling. Op deze lijst staan innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken en bedrijfsmiddelen die belastingvoordeel krijgen. RVO past de lijst elk jaar aan. Er zijn dan bedrijfsmiddelen toegevoegd, verwijderd of aangepast met andere eisen.

Enkele opvallende aanpassingen in de Energielijst 2024 zijn:

  • Terugverdientijd

In 2024 zijn niet langer bedrijfsmiddelen opgenomen waarvan de terugverdientijd duidelijk korter is dan 5 jaar. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze verplichte maatregelen hebben geen belastingvoordeel meer van de EIA. 

  • Zonnepanelen

Aanpassingen zijn er ook voor zonnepanelen met een elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers. Vanaf 2024 geldt hiervoor een maximum vermogen van 55 kW. Hierdoor is er alleen nog belastingvoordeel voor investeringen in kleinere installaties met een hogere terugverdientijd.

  • Meer voordeel voor Energielabel  A++ en hoger

Voor ondernemers die  volgens de renovatiestandaard de hoogst haalbare energieprestatieverbetering voor hun bedrijfsgebouw realiseren (A++ of A+++) geldt dat het maximum investeringsbedrag is verhoogd. Daarmee wordt investeren in maximale energieprestatieverbeteringen van bedrijfsgebouwen extra aantrekkelijk.

  • Nieuwe bedrijfsmiddelen

Er zijn ook nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen, zoals een beregeningssysteem voor landbouwgewassen en vacuümkoelers voor bakkerijen.

Ondernemers kunnen de investeringsaftrek ook aanvragen voor bedrijfsmiddelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst. RVO toetst de investering dan onder andere op de terugverdientijd.

Minder free-riders

Met de aanpassingen in de Energielijst zal het aandeel van 'free-riders' dalen. Free-riders zijn ondernemers die investeringen in energietechnieken ook hadden gedaan zonder het belastingvoordeel van de EIA. De aanpassingen in de Energielijst en de verhoging van de beschikbare budgetten voor de komende jaren maken de regeling doeltreffend en toekomstbestendig.

Meer weten?

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Kabinetsreactie uitkomsten evaluatie EIA (2017-2021)
 

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447 om een afspraak te plannen.

Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.