Premie werkloosheidsfonds verlaagd

De loonkosten van bedrijven met werknemers zullen tijdelijk worden verlaagd door een verlaging van de AWf-premie. Het AWf premiepercentage van de lage premie wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%, en het hoge premiepercentage wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Achtergrond

Met ingang van 2021 is de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) ingevoerd. Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de BIK met terugwerkende kracht wordt ingetrokken vanwege grote onzekerheid of de BIK ongeoorloofde staatssteun is op basis van Europees recht. Het wetsvoorstel om de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken is inmiddels een feit.
Het voor de BIK gereserveerde budget gaat worden ingezet voor een tijdelijke verlaging van de werkgeverspremies AWf. De verlaging van de AWf premie gaat in per 1 augustus 2021, en per 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen. Niet eerder is de AWf-premie gewijzigd gedurende het jaar.

Recentelijk zijn de nieuwe verlaagde premies voor de AWf bekend gemaakt.
Het premiepercentage van de lage premie wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%, en het hoge premiepercentage wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage AWf-premie blijft vijf procentpunt.

Per 2020 geldt een lage AWf-premie en een hoge AWf-premie. De lage premie geldt voor werknemers met een vast contract en de hoge premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

De tijdelijke verlaging van de AWf-premies betekent een lastenverlaging voor werkgevers. Deze lastenverlaging slaat neer bij bedrijven, aangezien overheidswerkgevers geen AWf-premie betalen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor bedrijven om te investeren of externe financiering daarvoor te vinden.

Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.