Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

Premiepercentages werknemersverzekeringen

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies werknemersverzekeringen 

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies 20202021
AOW Ouderdomsfonds 17,90%    17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10%0,10%
AWf-laag Algemeen Werkloosheidsfonds 2,94%2,70%
AWf-hoog     Algemeen Werkloosheidsfonds 7,94%7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68%0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag     0,50%0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77%7,03%
Whk Werkhervattingskas 1,28%1,36%

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).
 

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op voor meer informatie per e-mail of via +31 495 520 447

Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.