Specifieke steunmaatregelen coronacrisis vanaf 1 oktober 2021

Het generieke pakket met steunmaatregelen in verband met de coronacrisis wordt met ingang van het vierde kwartaal 2021 niet verlengd. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo en diverse fiscale maatregelen vanaf 1 oktober 2021 komen te vervallen. Alleen een aantal aanpassingsgerichte maatregelen blijven van kracht.

De regelingen die van kracht blijven zijn de regelingen om toegang tot marktfinanciering en liquiditeit te waarborgen, de verlengde termijn voor aflossing van belastingschulden en terugbetaling van NOW/TVL, trajecten voor bedrijven met problematische schulden, en het aanvullend sociaal pakket.

Vier fiscale coronamaatregelen blijven het vierde kwartaal van 2021 van kracht. Het betreft de verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, de onbelaste reiskostenvergoeding en de maatregel met betrekking tot het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheekbetaalpauze.

Uitstel van betaling

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Daarnaast moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost. Met het aflossen van de belastingschuld moet uiterlijk 1 oktober 2022 worden gestart. De aflossingstermijn is verlengd naar zestig maanden. Hierdoor moet de opgebouwde schuld uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost. De verlengde aflossingstermijn geldt voor alle schulden van ondernemers, ook als er geen verlengingsverzoek is gedaan. De invorderingsrente wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1%, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Opstarten invordering bij geen uitstel van betaling

De Belastingdienst start in september 2021 geleidelijk de invordering op voor alle particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling. Belastingplichtigen ontvangen in september een brief met informatie over de opgebouwde schulden en de mogelijkheden voor uitstel van betaling.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op per e-mail of via +31 495 520 447.

Volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook voor meer tips & nieuws.