Eindejaarstips 2023: BTW tips

Jaarlijks publiceren wij een overzicht van Eindejaarstips. Lees hier de btw tips, of download alle eindejaarstips als pdf.

Ga na of u in aanmerking komt voor de kleineondernemingsregeling

U kunt gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR) als u niet meer dan € 20.000 om-zet hebt behaald dit jaar. U hoeft dan, als u voldoet aan alle voorwaarden, geen btw meer te bere-kenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer. Wel kunt u dan ook geen btw meer te-rugvragen over uw kosten en investeringen.

Houd rekening met de factuureisen

Ga na of de facturen voldoen aan de eisen voor de btw. De factuur moet de volgende gegevens bevatten:

  • uw volledige naam en die van uw afnemer;
  • uw volledige adres en dat van uw afnemer;
  • uw btw-identificatienummer;
  • uw KVK-nummer, indien aanwezig;
  • een factuurnummer;
  • welke goederen en aantal goederen geleverd;
  • welke diensten en omvang;
  • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbeta-ling;
  • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;
  • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst.

Let op Bij internationale leveringen of diensten binnen de EU gelden aanvullende voorwaar-den.

Vraag btw op oninbare vorderingen terug

Indien u de factuur heeft verzonden dan moet u de btw die vermeld staat op die factuur tijdig vol-doen op aangifte. Mocht uw klant de factuur niet of maar gedeeltelijk betalen, dan is uw vordering mogelijk (gedeeltelijk) oninbaar. U heeft dan dus onterecht btw betaald. U kunt deze btw terugvra-gen, zodra het zeker is dat uw vordering oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd één jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur.’

Vergeet uw btw-correctie niet

Ga na of u dit jaar of in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw heeft aangegeven. U bent na-melijk verplicht dit te melden. Wijzig dan uw aangifte met het formulier ‘Suppletie Omzetbelasting’.

Let op Indien blijkt dat door de correctie van uw aangifte u  € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.
 

Wilt u meer weten over bovenstaande tips en hoe deze toe te passen op uw situatie? Neem voor persoonlijk advies contact per e-mail of via +31 495 520 447, of volg Vaart Adviseurs & Accountants op LinkedIn of Facebook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.  

Bekijk ook

-    Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting
-    Tips voor de BV en IB ondernemer
-    Tips voor de BV
-    Tips voor de werkgever
-    Tips voor de dga
-    Tips inzake de btw
-    Tips voor alle belastingplichtigen